Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons, dus we hebben een beleid opgesteld dat dekt hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Neemt u alstublieft even de tijd om kennis te maken met onze privacypraktijken.

Transport Exchange Group Ltd, waaronder, maar niet beperkt tot, koerierexchange.co.uk, haulageexchange.co.uk, CXEURO.com, koerierexchange.mobi, transportexchangegroup.com ("Wij"“, “Wij") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy- en cookiebeleid ("Beleid”) (samen met alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) legt de basis vast waarop de persoonsgegevens die van u worden verzameld of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij hiermee omgaan.

Voor de toepassing van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ("
BBPR", vanaf de uitvoeringsdatum van het BBPR" of, tot aan de uitvoeringsdatum van het BBPR, de wet op de gegevensbescherming van 1998, (gezamenlijk de "Gegevensbeschermingswetten") de DataController is Transport Exchange Group Ltd.".

‍ ‍Uw persoonlijke gegevens

Wij
verzamelen en verwerken sommige of alle van de volgende soorten informatie van u in de loop van uw gebruik van de websites/applicaties of het leveren van onze diensten:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op de website/toepassingen of het invullen van formulieren als onderdeel van het registratieproces, verbaal, via e-mail of een ander medium. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van de registratie voor het gebruik van de website/toepassingen, het abonneren op en het gebruik van onze dienst, of het aanvragen van verdere informatie of diensten. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u bijvoorbeeld een probleem met de website/toepassing meldt.
 • Dit kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot, persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer of enige andere informatie die wordt ingevoerd bij het gebruik van de website/toepassingen, het invullen van onze enquêteformulieren of het gebruik van onze diensten.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.
 • We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, hoewel u er niet op hoeft te reageren.
 • Details van uw bezoeken aan de Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u opent.
 • u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag van die correspondentie bijhouden.


Informatie die we verzamelen uit andere bronnen

We zullen ook persoonlijke gegevens uit andere bronnen verkrijgen, en wel als volgt:

 • Publiek beschikbare bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, Google, Companies House en social media-platforms.
 • Privé bronnen zoals Creditsafe.
 • Van onze verzekeringspartners van wie u een polis hebt gekregen en waar u de nodige toestemmingen hebt gegeven om uw inschrijving bij ons te vervolledigen.

Gebruik van uw informatie

Wettige basis voor de verwerking

Wij vertrouwen op uw toestemming als de rechtmatige basis waarop wij u nieuwsbrieven en promotiemateriaal sturen waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn, inclusief die van onze adverteerders, waar u zich heeft aangemeld op onze Websites/Applicaties om dergelijke nieuwsbrieven en promotiemateriaal te ontvangen.

Wij vertrouwen op uw toestemming als rechtmatige basis voor uw deelname aan een enquête, en voor de verwerking van de persoonlijke informatie die via die enquête is verzameld.

Wij vertrouwen op de "uitvoering van een contract" waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen (uitsluitend in overeenstemming met dit beleid) om onze diensten te leveren of om uw diensten te ontvangen op basis van een overeenkomst met u.

We vertrouwen op "legitiem belang" waar:

 • Wij verzamelen, gebruiken en delen (uitsluitend in overeenstemming met dit beleid) uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen op basis van een overeenkomst met een organisatie die u
  in dienst heeft genomen.
 • We gebruiken en verwerken uw contactgegevens om met u te corresponderen om een potentiële zakelijke relatie op te bouwen, inclusief het verstrekken van materialen en informatie waarvan we denken dat die voor u
  interessant kunnen zijn.
 • Wij verzamelen, gebruiken en delen (alleen in overeenstemming met dit beleid) uw persoonlijke gegevens om diensten van een dienstverlener te kunnen ontvangen op basis van een overeenkomst tussen u en de dienstverlener.

Doelstellingen van de verwerking

 • We gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:
 • Om u te voorzien van onze diensten.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website en eventuele applicaties op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor het apparaat (de apparaten) die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website/applicatie
  en deze te bekijken.
 • Om u te voorzien van informatie en aanbiedingen die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.
 • Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

Marketing

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij uw informatie gebruiken om u te informeren over goederen of diensten, inclusief die van onze adverteerders, die voor u interessant kunnen zijn. Waar wij dit doen, nemen wij alleen contact met u op via elektronische weg (e-mail of SMS) als u toestemming heeft gegeven voor dergelijke communicatie. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u ofwel (i) het betreffende vakje aankruisen op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (bijvoorbeeld het registratieformulier); (ii) u afmelden voor onze elektronische communicatie via de methode die is aangegeven in de betreffende communicatie; of (iii) ons te allen tijde informeren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Openbaarmaking van informatie

Wij geven uw persoonlijke gegevens routinematig als volgt door aan derden:

 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde organisaties om taken te vervullen en diensten aan u te leveren namens ons (bv. om onze servers te hosten)
  .
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze ondernemingsgroep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006 (indien van toepassing)
  .
 • Wanneer u hebt ingestemd met het gebruik van de diensten van een dienstverlener die bij ons is geregistreerd, kunnen wij uw informatie met deze dienstverleners delen zodat zij u hun diensten kunnen leveren.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken:
 • in het geval dat We een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval We uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa; of
 • als wij of vrijwel al onze activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die wij over onze klanten hebben, een van de overgedragen activa zullen zijn; of
 • als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of
 • om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze gelieerde entiteiten en onze gebruikers en derden te beschermen Wij communiceren met de om de websites/applicaties te verstrekken; of
 • alleen met betrekking tot geselecteerde derden, alleen voor zover u toestemming hebt gegeven aan dergelijke geselecteerde derden die u op de hoogte stellen van bepaalde goederen of diensten, die u
  misschien interesseren
 • Anders dan zoals hierboven uiteengezet, en behoudens voor zover nodig voor de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten, zullen wij uw gegevens niet met derden delen, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben verkregen.

Het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden bewaard, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geraadpleegd. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die een echte zakelijke behoefte hebben om deze te kennen. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Waar wij betalingstransacties verwerken, worden deze gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Waar Wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van de websites/applicaties, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord.

We hebben ook procedures om elke vermoede inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen u en elke van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar de website of onze applicatie worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De websites/applicaties kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Uw gegevens actueel houden

Als uw persoonlijke gegevens veranderen, kunt u deze bijwerken door naar de relevante pagina van de Websites/toepassingen te gaan, of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vragen heeft over hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken die op u betrekking hebben, kunt u contact met ons opnemen door een verzoek te sturen naar de onderstaande contactgegevens.

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens binnen 14 werkdagen na ontvangst van de relevante documenten en/of het bijwerken van de noodzakelijke databanken bij te werken, zodat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres en contactgegevens, gedurende de periode dat wij verplicht zijn deze informatie te bewaren volgens de geldende Britse belastingwetgeving, die momenteel zeven jaar van kracht is.

We kunnen andere persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt opslaan zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoefte om u de diensten te verlenen waarvoor u zich hebt aangemeld, om eventuele geschillen op te lossen, onze rechten af te dwingen en/of te reageren op vragen.

Als u vragen heeft over ons beleid voor het bewaren van gegevens, neem dan contact met ons op.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

Alle informatie die wij over u bewaren wordt opgeslagen op onze gehoste beveiligde servers binnen de EER.

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Deze medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestellingen, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

Dergelijke landen hebben niet dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming als het Verenigd Koninkrijk en de EER en wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben, vergelijkbaar met de wetten die gelden in het Verenigd Koninkrijk en de EER, en elke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal onderworpen zijn aan een overeenkomst met deze derde partijen, die wij zullen hebben beoordeeld, goedgekeurd en/of onderhandeld.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (zie 'Contact' hieronder). Wij zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze doorgeven buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER of aan een organisatie (of ondergeschikte organen) die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgericht in het kader van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

Uw rechten

Onder de Algemene verordening inzake gegevensbescherming Je hebt een aantal belangrijke rechten. Samenvattend, deze omvatten rechten op:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens en tot bepaalde andere aanvullende informatie die dit beleid al is bedoeld om te behandelen
 • eisen dat wij eventuele fouten in uw informatie die wij in ons bezit
  hebben, corrigeren.
 • vereisen dat uw persoonsgegevens in bepaalde situaties
  worden gewist
 • de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht te hebben om deze gegevens in bepaalde situaties
  aan een derde partij door te geven
 • zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing
 • bezwaar te maken tegen het feit dat besluiten die op geautomatiseerde wijze worden genomen en die rechtsgevolgen voor u hebben of die u
  op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treffen
 • in bepaalde andere situaties bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens
  door ons
 • anders beperken we onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden
 • schadevergoeding te eisen voor schade die is veroorzaakt door onze schending van de wetgeving
  inzake gegevensbescherming
 • Voor meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin ze van toepassing zijn, zie de richtsnoeren van het UKInformation Commissioner's Office (ICO) over de rechten van personen in het kader van de GeneralData Protection Regulation.
 • Als u een van die rechten wilt uitoefenen, alstublieft:
 • e-mail, bel of schrijf ons (zie 'Contact' hieronder)
 • laat ons voldoende informatie hebben om u te identificeren, bijvoorbeeld rekeningnummer, gebruikersnaam, registratiegegevens.
 • laat ons weten op welke informatie uw verzoek betrekking heeft, met inbegrip van eventuele rekening- of referentienummers, als u die heeft.

Een formele klacht indienen

We hopen dat we elke vraag of zorg die u stelt over ons gebruik van uw informatie kunnen oplossen.

De Algemene gegevensbeschermingsverordening geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie (of de Europese Economische Ruimte) waar u werkt, gewoonlijk woont of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk is de Information Commissioner, die kan worden gecontacteerd bij https://ico.org.uk/concerns/ of telefoon 0303123 1113.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Uw voortgezette gebruik van de diensten en de websites/applicaties wordt beschouwd als uw aanvaarding van het gevarieerde privacybeleid.

Cookies en IP-adressen

Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele telefoon, computer of ander apparaat van waaruit u toegang heeft tot de Websites/toepassingen, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, schermgrootte en -resolutie, en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie te melden aan aan derde partijen gelieerde ondernemingen. We kunnen dergelijke informatie echter wel gebruiken in combinatie met de gegevens die we over u hebben om uw gebruik van onze diensten te kunnen volgen.

Onze websites/applicaties gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze websites/toepassingen. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites/toepassingen bezoekt en stelt ons ook in staat om de websites/toepassingen te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website/applicaties gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals hieronder nader omschreven.

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

De cookies die we gebruiken zijn onder andere:

 • Analytische cookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op de websites wanneer ze het gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze websites werken te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze websites. Zo zijn er bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze websites, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-billing diensten.
 • Functionaliteitskoekjes. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).
 • Het richten van cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze websites, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd naar de websites van onze filialen. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze websites, aanbiedingen die naar u worden gemaild en de advertenties die erop worden getoond relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen.
 • Houd er rekening mee dat ook filialen van derden gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben.

U kunt de cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot de gehele of delen van de website. Tenzij u de instelling van uw browser zo heeft aangepast dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven zodra u onze websites bezoekt.

Contact opnemen met

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid dienen te worden gericht aan Transport Exchange GroupLtd op het volgende adres, of via e-mail

One Six Six, First Floor,
166 College Rd, Harrow,
HA1 1BH.